Užsisakydami paslaugas mūsų tinklapyje, Jūs įsipareigojate laikytis šių sąlygų ir jose minimų kitų dokumentų nuostatų.
Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, Jūs negalėsite užsisakyti (įsigyti) šiame tinklapyje siūlomos produkcijos ar paslaugas.
Sandorio sudarymas

 1. Šie pirkimo-pardavimo terminai ir sąlygos taikomos visoms UAB Sporto Arka, įmonės kodas 304082898, registracijos adresas Verkių g. 50, 09109 Vilnius (salono adresas Verkių g. 50, 09109 Vilnius (toliau „Pardavėjas“) tinklapyje užsakomoms paslaugoms (toliau – „Prekės“) , užsakomoms telefonu, arba internetu.
 2. Pirkėjo pateiktas užsakymas išreiškia tik pirkėjo norą sudaryti sandorį, tačiau jokiomis aplinkybėmis neįpareigoja Pardavėjo tokį sandorį sudaryti ar pristatyti prekes. Pardavėjas, gavęs užsakymą, elektroniniu laišku praneša pirkėjui, jog šio užsakymas yra gautas. Šis pranešimas tik informuoja apie tai, jog pirkėjo užsakymas yra gautas, tačiau jokiomis aplinkybėmis nereiškia sandorio sudarymo ir Pardavėjo įsipareigojimo pristatyti Prekes ar suteikti paslaugas.
 3. Sandoris yra sudaromas tik tada, kai Pardavėjas elektroniniu paštu išsiunčia pirkėjui pranešimą apie sandorio patvirtinimą. Užsakymo priėmimas yra Pardavėjo teisė, bet ne pareiga.
 4. Sandoris yra susijęs tik su tomis Prekėmis, kurių išsiuntimas yra patvirtintas. Pardavėjas nėra įpareigotas pristatyti bet kokias kitas Prekes ar suteikti bet kokias kitas paslaugas, kurios buvo pirminiame užsakyme, kol atskiru elektroniniu laišku nėra patvirtintas sandoris.
  Pirkėjo patvirtinimai
 5. Užsakydamas prekes ar paslaugas iš mūsų tinklapio, pirkėjas garantuoja, kad yra sulaukęs 18 metų amžiaus veiksnus fizinis asmuo ar registruotas juridinis asmuo, kurio atstovas turi visus įgaliojimus vietoj juridinio asmens arba jo vardu sudaryti pirkimo-pardavimo arba nuomos sandorius
 6. Pirkėjas patvirtina jog laikysis šiame dokumente išdėstytų sąlygų.
  Pardavėjo statusas
 7. Pardavėjas yra UAB Sporto Arka, įmonės kodas 304082898, registracijos adresas Verkių g. 50, 09109 Vilnius (salono adresas Verkių g. 50, 09109 Vilnius), PVM kodas LT100009620517.
  Prekių aprašymas ir kaina
 8. Pardavėjas įsipareigoja kuo tiksliau aprašyti siūlomas Prekes ar Paslaugas, tačiau tam tikri nežymūs netikslumai gali atsirasti.
 9. Prekių ir Paslaugų kainos pateikiamos su PVM mokesčiu.
 10. Kainos gali keistis bet kuriuo metu, tačiau tai neturės įtakos jau patvirtintų užsakymų kainoms.
 11. Dėl itin didelio prekių ir paslaugų asortimento, nepaisant Pardavėjo pastangų nurodyti teisingą informaciją, yra galimybė, jog kai kurios kainos tinklapyje gali būti nurodytos klaidingai. Prekių ar paslaugų tiksli kaina nurodoma išsiunčiamame patvirtinime. Jei kaina yra mažesnė negu nurodyta tinklapyje, bus taikoma mažesnioji kaina. Jei kaina yra didesnė negu nurodyta tinklapyje, Pardavėjas informuoja pirkėją ir jeigu jam (pirkėjui) didesnė kaina yra priimtina vykdo užsakymą. Jeigu kaina yra nepriimtina, užsakymas atšaukiamas.
 12. Pardavėjas jokiomis sąlygomis neįsipareigoja pirkėjui pristatyti prekę ar suteikti paslaugą jei yra sumokėta netiksli (mažesnė) kaina, net jei sandoris yra Pardavėjo patvirtintas, jei kainos netikslumas yra aiškiai matomas ar galėjo būti pirkėjo identifikuotas.
  Mokėjimas
 13. Visi mokėjimai atliekami, pavedimu, lizingo būdu arba kreditinėmis ir debetinėmis kortelėmis, tinklapyje nurodytais mokėjimo pasirinkimais. Grynais pinigais galima atsiskaityti UAB Sporto Arka salone adresu Verkių g. 50, 09109 Vilnius, arba prekes užsakius ar paslaugas internetu su COD paslauga (atsiskaitymas grynais, pristačius prekes).
 14. Pardavėjas turi teisę sustabdyti prekės ar paslaugos pristatymą ir/arba nutraukti sutartį jei nesulaukia pirkėjo pilnos įmoko arba pradinio įnašo.
 15. Pardavėjas Prekes išsiunčia pirkėjui tik tada, kai yra patvirtinamas apmokėjimas arba pradinis įnašas.
 16. Pardavėjas suteikia paslaugą pirkėjui tik tada, kai yra patvirtinamas apmokėjimas arba pradinis įnašas.
  Pristatymas
 17. Pagrindinių prekių (pilnai dėžėse sukomplektuotų treniruoklių) pristatymo Lietuvoje išlaidas padengia Pardavėjas, išskyrus ypatingus atvejus, arba atskirus susitarimus tarp Pardavėjo ir Pirkėjo. Už visų atskirai užsakomų papildomų prekių – atsarginių dalių, pristatymą moka pats Pirkėjas.
 18. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas pristatyti užsakytas Prekes ar Paslaugas išsiuntimo patvirtinime ar patikslinimuose nurodytais terminais (nebent atsiranda nenumatytų aplinkybių). Prekės ar Paslaugos pristatomos užsakyme nurodytu adresu.
 19. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas pristatyti Prekes ar suteitki Paslaugas kaip įmanoma greičiau nuo užsakymo patvirtinimo.
 20. Apie pristatymo vėlavimą Pardavėjas praneša pirkėjui, tačiau nėra atsakingas už bet kokius pirkėjo patirtus nuostolius, atsiradusius dėl neišvengiamo ir nenumatyto vėlavimo.
 21. Jei pristatymo neįmanoma atlikti, Pardavėjas įsipareigoja informuoti apie tai pirkėją.
 22. Jei pirkėjas atsisako priimti Prekes ar paslaugas dėl kokybės ar kitų reikalavimų neatitikimo arba dėl sutarties atsisakymo pagal LR CK 6.367 str., Pardavėjas grąžina pirkėjo sumokėtus pinigus per 30 dienų.
 23. Daiktų pirkimo–pardavimo atveju pirkėjas gali pasinaudoti teise nutraukti sutartį jeigu daiktas nebuvo sugadintas ar jo išvaizda iš esmės nepasikeitė. Daikto ar jo pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą daiktą, negali būti vertinami kaip esminiai daikto išvaizdos pakeitimai.
 24. Pardavėjas, gavęs šių sąlygų 7 punkte numatytą pranešimą apie sutarties atsisakymą, per penkiolika dienų privalo atsiimti Prekes ir grąžinti pirkėjui už Prekes sumokėtus pinigus.
 25. Prekių pristatymo metu pirkėjas turi apžiūrėti Prekių pakuotes ir, pastebėjęs pakuotės sugadinimą, turi nepriimti pristatytų Prekių.
 26. Jeigu pirkėjas neturi galimybės apžiūrėti Prekių būklės, pristatymo lape turi pažymėti laukelį „nepatikrinta“.
  Pirkėjo teisės
 27. Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasties atsisakyti pirkimo–pardavimo arba nuomos sutarties, pranešdamas apie tai raštu Pardavėjui per septynias darbo dienas nuo Prekių pristatymo dienos.
 28. Pirkėjui pranešus per 7 punkte nustatytą terminą, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti visus sumokėtus pinigus.
 29. Pirkėjas, norėdamas nutraukti sutartį, privalo Pardavėją informuoti apie tai raštu. Pirkėjas tą laikotarpį, kurį Prekės yra pas jį, privalo tinkamai jas laikyti. Jeigu pirkėjas nesilaiko šio reikalavimo, Pardavėjas įgyja teisę reikalauti kompensacijos.
 30. Pirkėjas neturi teisės reikalauti nutraukti sutartį, kuria yra pristatytos suvartojamos Prekės, kurios pagal savo pagaminimą negali būti grąžinamos (išskyrus atvejus kai broko nebuvo galima nustatyti pirminės apžiūros metu).
  Prekių grąžinimas
 31. Grąžinama prekė turi būti nepažeistoje firminėje pakuotėje, nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos.
 32. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
 33. Pirkėjas turi teisę grąžinti nekokybišką prekę arba nekokybiškai suteiktą paslaugą.
 34. Apie nekokybišką prekę ar paslaugą Pirkėjas privalo pranešti per 3 dienas.
 35. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis punktu 8.1., Pirkėjas privalo apmokėti prekių grąžinimo išlaidas.
 36. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis punktu 8.4., Pardavėjas įsipareigoja kompensuoti prekės grąžinimo kaštus Pirkėjui.
 37. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis “Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis” bei Ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis “Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis”.
  Garantijos
 38. Pardavėjas visoms pagrindinėms užsakomoms Prekėms (treniruokliams) suteikia 36 mėnesių, arba ilgesnio laikotarpio garantiją nuo Prekių pristatymo dienos, išskyrus visas atsargines dalis, o treniruoklių mėdinėms dalims (rėmams) yra suteikiama 60 mėnesių garantija. Pilnas garantijos aprašymas ir grąžinimo tvarka nurodoma tinklapyje www.WaterRowerserive.lt ir garantijos dokumentuose.
 39. Garantija nepadengia žalos atsiradusios dėl tyčinių veiksmų, nusidėvėjimo ar blogos Prekių priežiūros.
 40. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
 41. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas įsigyja pagrindinių prekių atsargines dalis, joms taikoma 90 dienų garantijos terminas, skaičiuojant nuo momento, kai atsargines dalis Pirkėjas priima.
 42. Garantiniai dokumentai visais atvejais yra pateikiami lietuvių ar Prekės gamintojo kalba.
  Pardavėjo atsakomybė
 43. Pardavėjas garantuoja, kad per tinklapį www.WaterRowerserivce.lt įsigytų prekių ar paslaugų kokybė bei panaudojimo galimybės atitinka jų aprašus.
 44. Pardavėjo atsakomybė dėl žalos atsiradusios dėl sutarties nuostatų pažeidimo yra ribojama Prekių kainos dydžiu bei pristatymo išlaidomis.
 45. Pardavėjas neneša jokios atsakomybės tuo atveju, kai nuostoliai kyla dėl to, jog pirkėjas nesusipažino su šiomis Sąlygomis, nors tokia galimybė buvo suteikta.
 46. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už paslaugų – veiklos sutrikimus, kurie gali kilti dėl techninių kliūčių ir kitokių įvykių, kurių negalima kontroliuoti.
 47. Pirkėjas pats atsako už veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve.
  Duomenų apsauga
 48. Bet kokių asmens duomenų rinkimas, naudojimas ir saugojimas yra atliekamas vadovaujantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo normomis.
 49. Pardavėjas, siekdamas užtikrinti, kad pirkėjo debetinės, kreditinės ar kitos mokėjimo kortelės nebūtų naudojamos be pirkėjo žinios, patikslina pirkėjo vardą, adresą ir kitus asmens duomenis atitinkamų trečiųjų šalių duomenų bazėse. Tai yra daroma tik pirkėjo tapatybei patvirtinti.
  Pranešimai
 50. Visa informacija ir pranešimai privalomai turi būti rašytinės formos. Naudodamasis www.WaterRowerservice.lt tinklapiu, pirkėjas sutinka, kad visas komunikavimas būtų elektronine forma. Visi pranešimai ir informacija yra siunčiama elektroniniu paštu arba skelbiama tinklapyje.
 51. Visi pranešimai Pardavėjui gali būti siunčiami elektroniniu paštu arba paštu, tinklapio skiltyje „kontaktai“ nurodytais adresais.
 52. Visi pranešimai skelbti per tinklapį, bus perskaityti ir įvertinti Pardavėjo tuoj pat po jų paskelbimo, per 24 val. jei pranešimas siųstas elektroniniu laišku ir per 3 dienas jei siunčiama įprastu paštu.
  Teisių perleidimas ir įsipareigojimai
 53. Pirkėjas neturi teisės perleisti, perduoti, perrašyti ar kitaip atiduoti kitam asmeniui iš šios sutarties kylančių teisių ir pareigų be išankstinio raštiško pardavėjo sutikimo
 54. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo sutarties galiojimo metu perleisti ar perduoti savo teises ir pareigas kylančias ir šios sutarties.
  Nenugalima jėga
 55. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už šios Sutarties sąlygų neįvykdymą. Jeigu šios Sutarties sąlygos nebuvo vykdomos dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių ir nenugalimos jėgos aplinkybės atsirado iki tų sąlygų įvykdymo termino suėjimo bei nebuvo žinomos šios Sutarties sąlygų nevykdančiai Šaliai iki užsakymo patvirtinimo.
 56. Šalis, patyrusi nenugalimos jėgos aplinkybes ir dėl to neįvykdžiusi prievolės, nustatytos pagal Sutartį, turi per protingą terminą pateikti kitai šaliai pranešimą apie nenugalimos jėgos aplinkybes, dėl kurių konkreti Sutarties sąlyga buvo neįvykdyta, atsiradimą, kuriame turi būti nurodyta:
  2.1. Nenugalimos jėgos aplinkybės, dėl kurių konkreti prievolė buvo neįvykdyta;
  2.2. Visi galimi nenugalimos jėgos aplinkybes patvirtinantys įrodymai, kuriuos turi šalis, patyrusi nugalimos jėgos aplinkybes;
  2.3. Nenugalimos jėgos aplinkybių pradžia ir planuojama (tikėtina) pabaiga;
  2.4. Nenugalimos jėgos įtaka tos Sutarties sąlygos įvykdymui, taip pat kitų Sutarties sąlygų įvykdymui.
 57. Protingu terminu, per kurį šalis, patyrusi nenugalimos jėgos aplinkybes, turi pateikti kitai šaliai pranešimą apie nenugalimos jėgos aplinkybes, laikomos septynios darbo dienos po tos dienos, kurią Šalis, patyrusi nenugalimos jėgos aplinkybes, sužinojo apie tas aplinkybes arba turėjo apie jas sužinoti.
  Sutarties atsisakymas
 58. Jei Pardavėjui, bet kuriuo sutarties galiojimo metu, nepavyks reikalauti iš pirkėjo griežto jo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymo, tai nereiškia jog pirkėjas yra atleidžiamas nuo įsipareigojimų pagal šią sutartį.
 59. Pardavėjo atsisakymas nuo sutarties dėl bet kokių priežasčių įsigalios tik pranešus pirkėjui raštu.
 60. Jei kuri nors iš sutarties sąlygų, bet kurios kompetentingos institucijos yra nurodoma kaip negaliojanti, neteisėta ar neįvykdoma bet kokia apimtimi, ta sąlyga bus negaliojanti ir atskirta nuo likusios sutarties dalies.
  Visas dokumentas
 61. Šie terminai ir sąlygos, ir visi aiškiai juose nurodyti dokumentai sudaro visą sutartį ir pakeičia bet kokią ankstesnę sutartį arba susitarimą, sudarytą žodžiu arba raštu.
  Pakeitimai
 62. Pardavėjas pasilieka teisę bet kada savo nuožiūra, iš dalies ar visiškai keisti, papildyti šią sutartį, panaikinti kai kuriuos jos punktus. Tokie Sutarties pakeitimai įsigalios tuomet, kai apie tai bus pranešta svetainėje.
 63. Pirkėjas, po pranešimo apie sąlygų pakeitimus nieko nepranešęs Pardavėjui, yra įpareigotas laikytis pakeitimuose numatytų sąlygų jei tuo metu iš Pardavėjo užsisako Prekes.
  Jurisdikcija ir taikytina teisė
 64. Svetainės naudojimo metu atsirandantiems teisiniams santykiams tarp Vartotojo ir Paslaugos teikėjo taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 65. Ginčai kylantys tarp Vartotojo ir Paslaugos teikėjo dėl Svetainės naudojimo sprendžiami derybų būdu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu (prieš tai vienai iš šalių įteikus kitai šaliai rašytinį prašymą išspręsti ginčą), toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.